Menu

LEGFRISSEBB TÁJÉKOZTATÓ A BEÍRATÁSRÓL

Beiratkozás időpontja: 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között

Felhívjuk figyelmét, hogy a beiratkozás során a fenti időpontban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét!

 

Körzetes gyerekek esetében

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Ezt megtehetik az alábbiak szerint:

 1. Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát.
 2. E-mailben jelezni a szándékot. Ebben az esetben kérjük adja meg telefonos elérhetőségét! titkarsag@hegedusgezaaltisk.hu
 3. Személyes megjelenés esetén, telefonszámon (06 30 243 0934) tud időpontot egyeztetni az ügyintézővel.
 4. Körzetes tanulóinkat 2020. április 28-án felvesszük, amennyiben nem szándékoznak másik iskolába beíratkozni, ez irányú szándékuk nem jelent meg a KRÉTA rendszerben, vagy nem jelezték e-mailben, esetleg telefonon.

 

Nem körzetes gyerekek esetében

 1. A körzetes iskolába küldjék el szándéknyilatkozatukat arról, hogy hozzánk szeretnék beíratni gyermeküket. Szándék megjelölése (Budapest XIII. Kerületi Hegedüs Géza Általános Iskolába kívánom gyermekemet beíratni).
 2. Megköszönjük, hogyha a beíratás szándékát nekünk is megküldik e-maiben, a gyermek nevének, a körzetes általános iskolájuk nevének és címének megjelölésével. titkarsag@hegedusgezaaltisk.hu
 3. május 21-ig dönt az intézményvezető a felvételről, erről értesíti a körzetes iskolát és a szülőt.

 

Kérem, hogy vegyék igénybe az e-Ügyitézés lehetőségét!

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

 

 • Amennyiben testvér gyermek az iskola tanulója, úgy nem kell külön regisztrálni a beíratáshoz!
 • Az „Egyéb csatolt dokumentumok – új dokumentumok csatolása” linkre lépve a letöltött és aláírt nyilatkozatokat töltsék fel!

 

Amennyiben a hagyományos módon kívánják gyermeküket beíratni:

Az alábbi nyilatkozatokat kell kitölteni (ezek a nyilatkozatok átvehetők a portán, de a honlapról letölthetők) és a kitöltés után a portán kérjük leadni.

1.sz. melléklet: Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról link

2.sz. melléklet: Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről link

3.sz. mellékelt: Nyilatkozat etika vagy hit és erkölcstan oktatásról link

 1. sz. melléklet: Nyilatkozat a nem körzetesek részére link

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

 

 

Timárné Sárosi Katalin

     intézményvezető