Menu

A BEÍRATÁSHOZ SZÜKSÉGES NYILATKOZATOK ÉS DOKUMENTUMOK

Kérem, hogy vegyék igénybe az e-Ügyintézés lehetőségét, mely meggyorsítja az adminisztrációt!

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni!

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

 

Az alábbi nyilatkozatok eredeti példányát kell benyújtani:

  • Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről
  • Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról
  • Nyilatkozat etika vagy hit és erkölcstan oktatásról
  • Nyilatkozat a nem körzetesek részére

 

Az alábbi nyilatkozatokat a honlapról letölthetőek:

1.sz. melléklet: Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról

2.sz. melléklet: Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

3.sz. mellékelt: Nyilatkozat etika vagy hit és erkölcstan oktatásról

4.sz. melléklet: Nyilatkozat a nem körzetesek részére

 

 

 

Kovács Judit Bernadett

mb. intézményvezető