Menu

Szociális Segítő

ÓVODAI- ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ  

Egyéni fogadóóra keretében minden kedden 14:00-16:00 között (igény esetén időpont-egyeztetést követően más napokon is), a 40-es teremben.

Mivel kapcsolatban lehet a szociális segítőhöz fordulni?

  • Problémák, konfliktusok megoldása (pl. szorongás, tanulási nehézségek, motiválatlanság, konfliktus az iskolatársakkal, pedagógusokkal, magatartási problémák esetén).
  • Gyermeknevelési kérdésekben (pl. önállótlanság, szófogadás kérdése, otthoni feladatok és leckeírás, szülő-gyerek viszonya).
  • Családon belüli problémák (pl. bántalmazás, szülők közti veszekedés, válás, veszteség, anyagi nehézségek, alkohol- és drogfogyasztás).

Hogyan tud segíteni az iskolai szociális segítő?

  • Egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés tanulóknak, segítségnyújtás a probléma kezelésében. Cél: a diákok támogatása a számukra nehézséget okozó élethelyzetek kezelésében.
  • Tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein. Iskolai problémák kapcsán segíti a szülőket az enyhébb családi nehézségek kezelésében, elsődlegesen a gyermeknevelés nehézségeiben.
  • Részvétel a szülő és pedagógus közötti megbeszélésen. A szülő, vagy a pedagógus, mindketten kérhetik, hogy a szociális segítő legyen jelen a megbeszélésen.
  • Közvetítés tanár-diák, szülő-gyerek kapcsolatban konfliktusok rendezése érdekében.
  • Információnyújtás elérhető szolgáltatásokról, jogokról, szociális rendszer működéséről, szociális ellátásokról.
  • Súlyos veszélyeztető helyzetben, elhúzódó családi konfliktusok esetén, mint jelzőrendszeri tag delegálja a családot a Család-és Gyermekjóléti Szolgálathoz.

Az iskolai szociális segítőt a gyerekek és szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában. A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes, időpont-egyeztetés szükséges.