Menu

Iskolapszichológus

Iskolapszichológus:

Szeles Magdolna

Forduljon hozzám bizalommal!

Rendelési idő

Csütörtök: 9:00-15:00

*A rendelési idő előzetes egyeztetés mellett változhat

Elérhetőség

E-mail: hegedusgeza.iskolapszichologus@gmail.com

Személyesen: 40-es pszichológusi szobában

Előzetes időpont egyeztetés:

Előzetes időpont egyeztetés a fentebb megadott e-mail címen, továbbá személyes megkeresés útján a rendelési idő alatt.

Az iskola diákjai bejelentés nélkül is felkereshetnek.

Bizalommal fordulhatnak hozzám tanácsadásra, konzultációra vagy hosszabb időt igénylő foglalkozásra.

Az iskolapszichológus feladatai:

  • Az iskolapszichológus az iskolában, a pedagógiai folyamatban megjelenő problémák, akadályok megértésében, okainak feltárásában, és szükség esetén a problémák korrekciójában segít saját eszközeivel.
  • Preventív eszközökkel csökkenti a lehetséges problémák számát.
  • Segítséget nyújt a gyereknek abban, hogy saját magát és a problémát alaposabban megértse, és tanácsot ad abban, hogy ő maga mit tud tenni a probléma megoldásáért.
  • Segítséget ad a szülőnek gyermeke pontosabb megértéséhez, és tanácsot ad abban, hogy hogyan vehet részt a szülő a probléma megoldásában.
  • Segítséget ad a pedagógusnak a probléma alaposabb megértéséhez, ötleteket, eszközöket ad a megoldáshoz.
  • A problémák feltárásakor a pszichológus soha nem bűnbakot, hanem mindig ok-okozati összefüggéseket és megoldásokat keres. Megpróbálja a felmerülő problémát a lehető legalaposabban, legtöbb oldaláról megismerni.
  • Az iskolapszichológushoz fordulhat a pedagógus, a szülő, és maga a tanuló is segítségért. A pszichológus a problémafeltárást és segítségnyújtást konzultációs (tanácsadói) keretek közt végzi.
  • A konzultációs kereteken túlmutató problémák (pl: pszichiátriai, pszichoterápiás, gyógypedagógiai, családterápiás stb. indikáció) esetén az iskolapszichológus a szülőt és a diákot a megfelelő szakemberhez irányítja.
  • Az iskolapszichológusnak titoktartási kötelezettsége van: kizárólag akkor beszélhet a feltárt problémákról a pedagógussal, ha ez a gyerek iskolai jólléte szempontjából nélkülözhetetlen és a szülő/diák erre kifejezetten felhatalmazza.