Menu

Diákönkormányzat

A Hegedüs Géza Általános Iskola Diákönkormányzatának Működési Szabályzata

I.   A DÖK az iskola azon tanulóinak az érdekképviseleti szervezete,

akik
–     a DÖK céljait, működését elfogadják,
–     és bármely egység (alapegység) képviselője által képviselve vannak.

II.   A DÖK célja, feladatai:

–     diákok érdekképviselete, érdekvédelme,
–     programok szervezésével tartalmas diákélet biztosítása,
–     diákok képviselete az iskolaszék, a tantestület és az iskolavezetés felé,
–     iskolai diákparlament összehívása évente,
–     kétévente kerületi diákparlamenti választásokat tartunk,
–     jó hírnevű iskolai közélet kialakítása.
–     a kerületi D.Ö.K.-be 3 fő delegálása.

III. A DÖK felépítése:

1.  DÖK vezetőség tagjai (választás után),

–  titkár,
–  titkárhelyettes,
–  segítő tanárok,

 a) DÖK titkár:

-Az osztályban megválasztott képviselők közül a legtöbb szavazatot kapott diák.
-Leváltása a DÖK kezdeményezésére történik, ha feladatait nem végzi megfelelően.

Feladatai:

– A DÖK vezetőségi illetve DÖK ülés megszervezése.
– Diákok képviselete a tantestület és az Iskolaszék felé.
– Diákok panaszfelvételének megszervezése, megoldásának segítése.
– Programok beindítása a DÖK-öt segítő pedagógussal és a DÖK-kel együttműködve.
– Kerületi DÖK-ön az iskola képviselete.

Jogai:

– Önálló javaslattevő jogköre, illetve a DÖK képviseletéből adódó javaslattevés jogköre.
– fórumok,
– tanári kar,
– Iskolaszék,
– iskolavezetés felé
– egyeztető tárgyalások indítványozása, lebonyolítása, (DÖK felöl, tanári kar felöl),
– fegyelmi tárgyalások indítványozása,
– fegyelmi tárgyalásokon való részvétel, véleményezési jogkör,
– tantestületi értekezleten való részvétel, ha az iskola vezetősége és a DÖK szükségesnek tartja.

 

b) DÖK titkár helyettes:

-A képviselők közül a második legtöbb szavazatot kapott diák.
-Leváltása a DÖK vezetősége illetve titkára kezdeményezésére történik, ha feladatait nem végzi megfelelően.

Feladatai:

– A titkárral együttműködve a diákélet szervezése, illetve a titkár által átruházott feladatok elvégzése.
– A DÖK iskolai programjait hirdető plakátok készítésének szervezése, felügyelete.
– DÖK ülésekről szóló jegyzőkönyvek megírásának szervezése, illetve hitelesítése.
– A titkár betegsége vagy más okból történő akadályoztatása esetén a titkári feladatok ellátás.

Jogai:

– Titkárhelyettesítés, illetve titkárképviselet, fórumokon szóbeli felkérés alapján. Véleményezési jogkör a titkár illetve a DÖK vezetősége felé.
– Javaslattevő jogkör a titkár ill. a DÖK vezetőség felé.
– A titkár hosszabb távú helyettesítése esetén a titkár jogai átruházódnak.

c) DÖK-öt segítő tanárok:

Azok a tanárok, illetve felnőttek, akiket a DÖK felkér munkája segítésére. Tevékenységeikkel segítik a DÖK működését, részt vesznek programjaik, feladataik szervezésében. Jelen vannak a DÖK ülésein.

2. DÖK tagjai:

–          DÖK vezetőség,
–          Osztályképviselők (két fő osztályonként),
–          Egyéb alapegységek képviselői (kisrendőr, szakkörök)

Működése:

Minden hónapban legalább egyszer összeül, a titkár illetve a DÖK – vezetőség szervezésében.

Feladatai:

– Aktuális, illetve munkatervben tervezett feladatok megbeszélése.
– Az osztályok, illetve az egyes tanulók kérdéseinek (lehetőségekhez mérten) eleget tenni.
– Problémáik képviselete.
– Kulturális, sport programok szervezése.
– Szervezési feladatok elosztása az osztályképviselők, illetve az osztályok között.
– A tantestület kéréseinek megvitatása, figyelembe véve az esetleges megoldásokat.

a) Osztályképviselők:

Az osztályközösségek maguk közül két képviselőt választanak. Az osztályképviselő lemondatása abban az esetben történik, ha munkájával nincsenek megelégedve, illetve a DÖK vezetőségi üléseken legalább 3-szor nem jelent meg (egymás után).

Feladatai:

-Az adott osztály képviselete a DÖK vezetőségi üléseken.
-Az adott osztály tájékoztatása a DÖK vezetőségi ülésekről.
-Az osztály által jelzett problémák felvetése a DÖK vezetőségi üléseken.

Jogaik:

-Véleményezési és javaslattételi jogkör a DÖK vezetőség működésével, határozataival kapcsolatban.

IV.  Mandátum, szavazati jog, döntési jog:

–     Minden osztály képviselője azonos mandátummal rendelkezik (1-1).
–     A DÖK ülésen résztvevő-, minden osztályképviselő szavazati joggal rendelkezik.
–     A DÖK döntéseit a jelenlevő képviselők egyszerű szavazati többséggel hozzák (50% +1).
–     Titkos szavazást kell elrendelni személyi kérdéseknél továbbá minden olyan kérdésnél, ahol a jelen levő képviselők közül legalább 3 fő  kéri.
–     A DÖK 50%-os megjelenési aránynál határozatképes.

V.  Alapegységek

–     Osztályok,
–     kisrendőrök.

VI. Iskolagyûlés:

–     A titkár szervezi, legalább egyet a tantestület javaslatára.
–     E fórumot a DÖK vezetőség nyitja meg, vezeti be.

VII. Házirend:

–     A DÖK-nek javaslattevő jogköre van.

Budapest, 2000. február 12.

Évenként megrendezésre kerülő programjaink:

 • Az ötödikesek avatása
 • “Leg” díj átadása
 • Farsang
 • Mikulás
 • Játékbörze
 • Pályaválasztási fórum
 • DÖK nap.

A két tagozat szorosan együttműködik, és gyakran kisegíti egymást a szervezésben és a lebonyolításban.

Szabadidős programjaink:  Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a szabadidő hasznos eltöltésére és a drogprevencióra. A sokszínű program megvalósítását szakember segíti. Mivel számunkra nagyon fontos a szülőkkel való szoros együttműködés, ezért minden tanévben négy alkalommal családi szombatokat rendezünk. Tanulóink rendszeresen járnak színházba. A Duna Plázában működő mozi kedvezményesen áll diákjaink rendelkezésére. Kapcsolatot tartunk az iskola közelében található József Attila Művelődési Házzal, ahol számos gyerekprogram várja tanulóinkat. Itt kerül minden évben megrendezésre Szülő-Tanár Alapítványi Bálunk, melyre évről évre egyre többen jönnek el.

 • Iskolánk névadója, Hegedűs Géza tiszteletére minden tavasszal kulturális rendezvénysorozatot tartunk, és itt kerül sor a Hegedüs-díj átadására is.
 • Tanévenként három alkalommal alsós tanulóink manuális foglalkozásokon vehetnek rész a klubnapközi keretében.
 • Kiemelt feladataink egyike az erdei iskola megszervezése, ahol speciális környezetben adunk lehetőséget diákjainknak az új ismeretek elsajátítására és a régiek elmélyítésére.
 • Évről-évre gyarapszik nyári táboraink száma, ezek a nyelvtanulást, a környezetvédelmet és a sportos, egészséges életmód kialakítását szolgálják.
 • Speciális lovas,  úszás és tenisz táborunk az ATE-val közösen két turnusban, több éve Túrkevén működik, mindenki nagy megelégedésére.